35.476, D

Motie-Vos (PvdA) c.s. over het binnen een maand na asielverzoeken aanbieden van cursussenIn deze motie wordt de regering verzocht om binnen een maand na het asielverzoek de asielzoeker cursussen in de Engelse en Nederlandse taal en ICT-cursussen aan te bieden.Kerngegevens

nummer 35.476, D
ingediend 6 juli 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdA, OSF en PvdD stemden voor.
indiener(s) M.L. Vos (PvdA)
mede ondertekend door F. Karimi (GroenLinks)
dossier(s) Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35.476)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)