T02942

Toezegging Aanbevelingen commissie-Dijkgraaf (35.104)De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe de aanbevelingen van de commissie-Dijkgraaf nog dit jaar op te pakken en uit te werken.


Kerngegevens

Nummer T02942
Status voldaan
Datum toezegging 9 juni 2020
Deadline 1 januari 2021
Verantwoordelijke(n) Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Kamerleden Mr. M.H. Bikker (ChristenUnie)
Commissie commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Dijkgraaf
krimp
onderwijs
Kamerstukken Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35.104)


Uit de stukken

Handelingen I 2019-2020, nr. 30, item 11 - blz. 12

Mevrouw Bikker (ChristenUnie): Hoe staat het bijvoorbeeld met de aanbeveling van de commissie-Dijkgraaf om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen wettelijk te borgen? De minister heeft eerder toegezegd dat te onderzoeken, maar wanneer wordt duidelijk wat het vervolg is? Worden schoolbestuurders niet ook juist ook zo bepaald bij een belangrijk deel van hun taak? Hoe staat het met het vervolgonderzoek naar bestuurlijke constructies die ontstaan zijn buiten de Wet fusietoets om, de privéscholen, verschillende holdings en coöperaties. Zicht op de feiten is nodig om een oordeel te kunnen vormen over de wenselijkheid van deze scholen en hun stichtingsvormen.

(…)

Handelingen I 2019-2020, nr. 30, item 11 - blz. 27

Minister Slob: Voorzitter. Dan de vraag van mevrouw Bikker over de heer Dijkgraaf en zijn voorstellen. Die zijn we nu verder aan het uitwerken. We hopen nog dit kalenderjaar tot voorstellen te komen. Dus daar zijn we stevig mee bezig. Dat waren dus ook weer voorstellen in het kader van de krimp. Ook daar hoort weer bij dat er samengewerkt moet worden en dat je moet proberen te zorgen dat er voldoende aanbod is in de omgeving waar de woningen staan, waar de kinderen wonen en de ouders wonen die hun kinderen naar scholen sturen. Dan kan men er ook blijven wonen en vindt er niet nog op meerdere manieren een enorme verschraling plaats in zo'n gebied.

(…)

Handelingen I 2019-2020, nr. 30, item 11 - blz. 32

Mevrouw Bikker (ChristenUnie): Ik dank de minister voor de toezegging om de aanbevelingen van de commissie-Dijkgraaf die op de krimp zien, dit jaar op te pakken. Ik neem aan dat dat ook geldt voor de wettelijke borging van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van schoolbestuurders. Daar wordt namelijk zichtbaar hoe schoolbestuurders zich verhouden tot hun regio. Ik vind dat belangrijk in het oplossen van de problemen die er wel zijn.


Brondocumenten


Historie