T02968

Toezegging inzake voetbalmakelaarsarrest zal worden nagekomen (35.302)De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden van de CDA-fractie toe om het beleidsbesluit, waarin staat hoe de Belastingdienst in de praktijk zal omgaan met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 9 februari 2017, uiterlijk in het vierde kwartaal van 2019 te publiceren.


Kerngegevens

Nummer T02968
Status voldaan
Datum toezegging 28 november 2019
Deadline 1 juli 2020
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden Prof.dr. P.H.J. Essers (CDA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie overig
Onderwerpen Belastingplan 2020
Pakket Belastingplan 2020
Voetbalmakelaarsarrest
Wet inkomstenbelasting 2001
Kamerstukken Belastingplan 2020 (35.302)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2019/20, 35 302, D, p 7.

De leden van de CDA-fractie:

De leden van de CDA-fractie verzoeken de regering de tijdens de behandeling in de Tweede Kamer nog niet beantwoorde vraag 87 van de NOB over de kwalificerende buitenlandse belastingplicht alsnog te beantwoorden.

Kamerstukken I 2019/20, 35 302, E, p 13.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel:

De leden van de fractie van het CDA vragen om in te gaan op de aanbeveling van de NOB om artikel 7.8 Wet IB 2001 in overeenstemming te brengen met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 9 februari 2017, ook wel bekend als het voetbalmakelaarsarrest. In de moties- en toezeggingenbrief aan uw Kamer van 17 september 2019 heb ik toegezegd dat het beleidsbesluit waarin staat hoe de Belastingdienst in de praktijk met dit arrest zal omgaan, uiterlijk in het vierde kwartaal van

2019 wordt gepubliceerd. Die toezegging zal ik nakomen.

Zie ook T02780


Brondocumenten


Historie