35.526, I

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingenIn deze motie wordt de regering opgeroepen bij iedere maatregel en/of ministeriële regeling op basis van de Tijdelijk wet maatregelen covid-19 toetsbare indicatoren vooraf vast te leggen.Kerngegevens

nummer 35.526, I
ingediend 26 oktober 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 27 oktober 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en OSF stemden tegen.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
dossier(s) Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De commissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW beschouwen naar aanleiding van de brief van 10 september 2021 over de rappel toezeggingen en moties in het kader van de bestrijding van covid-19 (EK 35.526 / 25.295, CF met bijlage) deze motie als niet uitgevoerd.

Het lid Van Hattem (PVV) heeft in de plenaire vergadering van 20 april 2021 verlof gevraagd om de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te interpelleren over de tekortschietende en uitblijvende informatievoorziening vanuit het kabinet en over de uitvoering van de motie-Van Hattem c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen (EK 35.526, I), zoals aangekondigd op 14 april 2021.

De Eerste Kamer heeft het gevraagde verlof verleend en de interpellatie vond plaats op 20 april 2021.

De commissies gaan de bewindspersonen een rappelbrief sturen over de openstaande toezeggingen en niet-uitgevoerde moties in het kader van de bestrijding van het covid-19-virus, waarbij onder meer speciaal aandacht wordt gevraagd voor de uitvoering van de motie-Van Hattem c.s. (EK, I) en toezegging T03019.Uitvoering