35.526, M

Gewijzigde motie-Otten (FVD) c.s. over adequate borging van de rol van de Eerste KamerIn deze motie wordt de regering verzocht om op korte termijn tot een oplossing te komen waarbij de rol van de Eerste Kamer bij de instemming van de Ministeriële Regelingen op grond van de Spoedwet adequaat wordt gewaarborgd.Kerngegevens

nummer 35.526, M
ingediend 26 oktober 2020
gewijzigd 26 oktober 2020
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 27 oktober 2020 na hoofdelijke stemming met 25 stemmen voor (PVV, PvdD, Fractie-Otten, SP, FVD, 50PLUS) en 47 stemmen tegen CDA, GroenLinks PvdA D66, ChristenUnie, VVD, SGP en OSF) verworpen.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door R.A. Janssen (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
J. van Pareren (FVD)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)