Steun voor verandering koppeling AOW-leeftijdDe Eerste Kamer stemde dinsdag 1 december in met het voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de koppeling van de AOW-leeftijd te veranderen. De fracties van SGP, Fractie-Van Pareren, CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden voor, de fracties van PVV en FVD stemden tegen.

Minister Koolmees (SZW) tijdens het debat op 24 november 2020
Grotere versie foto

Het voorstel wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW-leeftijd. De huidige directe koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting wordt vervangen door een koppeling waarbij de levensverwachting maar voor tweederde deel meespeelt. Hierdoor ontstaat door het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd volgens het kabinet een evenwichtigere verhouding tussen winst in levensverwachting en de leeftijd waarop het recht op ouderdomspensioen op grond van de AOW ontstaat.

De motie-De Vries die de regering verzocht tot het doen van onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van een regeling vergelijkbaar met de Italiaanse 'Quota 100-regeling' waarbij een werknemer met pensioen kan gaan als de leeftijd plus het aantal jaren dat er sociale afdrachten zijn gedaan, opgeteld 100 is, is door de indiener aangehouden.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Minister Koolmees (SZW) tijdens het debat op 24 november 2020
Afbeelding 1 - Minister Koolmees (SZW) tijdens het debat op 24 november 2020