35.658

Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees SolidariteitskorpsHet wetsvoorstel bevat regels voor de uitvoering van het Erasmusprogramma en het programma Europees Solidariteitskorps bij de start van een nieuwe periode (2021–2027) van deze programma’s.

De Erasmusverordening heeft als doel om in Europa en daarbuiten steun te bieden aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugd en sport en op deze wijze bij te dragen aan duurzame groei, banen en sociale cohesie, en aan het versterken van de Europese identiteit. Het betreft onder andere de ondersteuning van studenten in het hoger onderwijs, lerenden in het beroepsonderwijs- en opleiding, scholieren en personeel in alle onderwijssectoren. Verder betreft het de ondersteuning van strategische partnerschappen in alle onderwijssectoren, jeugd en sport.

De Erasmusverordening is het belangrijkste instrument voor het bouwen aan een Europese onderwijsruimte, de implementatie van Europese strategische samenwerking in onderwijs en opleiding, het ondersteunen van samenwerking op jeugdbeleid, de Europese Jeugdstrategie en het ontwikkelen van de Europese dimensie in sport. De Verordening Europees Solidariteitskorps heeft als doel jongeren bij elkaar te brengen om een meer inclusieve samenleving op te bouwen, kwetsbare mensen te helpen en maatschappelijke problemen aan te pakken. Het moet jongeren de kans geven vrijwilligerswerk te doen of mee te werken in projecten in eigen land of in het buitenland ten dienste van gemeenschappen en mensen in heel Europa

Met dit wetsvoorstel uitvoering gegeven aan de Erasmusverordening en de Verordening Europees Solidariteitskorps.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 25 februari 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 maart 2021 als hamerstuk afgedaan. PVV en de Fractie-Nanninga is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

2 december 2020

titel

Regels ter uitvoering van de EU-verordening betreffende het programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en de EU-verordening betreffende het programma Europees Solidariteitskorps (Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten