35.570 X, D

Motie-Beukering (Fractie-Van Pareren) c.s. inzake het intrekken van de boete ingevolge de Regeling Vroegtijdige UittredingIn deze motie wordt de regering verzocht de door Defensie te betalen boete ingevolge Regeling Vroegtijdige Uittreding (RVU-boete) onmiddellijk in te trekken en de reeds door Defensie tot op heden betaalde boetes te restitueren en dit geld ten goede te laten komen aan het personeel van defensie (o.a. bezoldigingsstelsel, arbeidsvoorwaarden, legering ruimtes, kantines etc.).Kerngegevens

nummer 35.570 X, D
ingediend 15 december 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Van Pareren, FVD en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) A.J.A. Beukering (Van Pareren)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Van Pareren)
J. van Pareren (Van Pareren)
dossier(s) Begrotingsstaten Defensie 2021 (35.570 X)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)