Dinsdag 19 januari 2021, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
32 317, LU

verslag van een schriftelijk overleg over adequate financiering van het EOM

Bespreking verslag schriftelijk overleg

5.
COM(2020)823

Proposal for a Directive on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, repealing Directive (EU) 2016/1148

Bespreking COM(2020)823

6.
32 317, LR

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming inzake Verslag van de informele JBZ-raad van 2 december 2020; JBZ-Raad

7.
32 317, LS

Brief van de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake Verslag van de informele JBZ-Raad van 14 december 2020; JBZ-Raad

Bespreking

10.
Rondvraag


Korte aantekeningen