Dinsdag 12 januari 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen