Dinsdag 19 januari 2021, Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 18:45 uur

Agenda

1.
Pre-start videovergadering vanaf vijf minuten voor aanvang vergadering (circa 18:40 uur)

Link naar videovergadering beschikbaar in de ambtelijke toelichting

2.
Vaststellen agenda

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen