Dinsdag 9 februari 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 17:20 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS, AANSLUITEND AAN OCW+SZW, BEGINT CA. 17:20)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 5 februari jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.
35570, AD

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen tot het aanstaande verkiezings- en voorjaarsreces van de Tweede Kamer; Miljoenennota 2021

Bespreking

4.
35282 en 35582

Variawet hoger onderwijs; Wet taal en toegankelijkheid

Bespreking samenhang tussen de wetsvoorstellen

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen