Dinsdag 23 februari 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35669

Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket

Voorbereidend onderzoek

4.
35542, I

Toezegging De Kamer te informeren reactie Europese Commissie over standpunt Tozo-uitkering (35.542); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Europese dimensie van de Tozo-uitkering in het kader van de vrijheid van vestiging; Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket

Bespreking

7.
35.639, B

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake richtlijn voor toereikende minimumlonen in de Europese Unie; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen