Dinsdag 2 maart 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 17:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35282 en 35582

Variawet hoger onderwijs; Wet taal en toegankelijkheid

Bespreking samenhang tussen de wetsvoorstellen

4.
Wenselijkheid gesprek met de Onderwijsraad over werkprogramma 2022

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen