Dinsdag 2 maart 2021, Commissies Europese Zaken (EUZA), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 26 februari jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
COM(2020)790, COM(2020)711 en 35.295

Procedure

5.
COM(2020)711

Mededeling van de Commissie - Strategie ter versterking van de toepassing van het Handvest van de Grondrechten in de EU

Bespreking

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen