Wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs en samenwerkingsverbanden aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag met de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane gedebatteerd over het wetsvoorstel

De stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 2 maart 2021.

De Kamer heeft met de ministers van J&V en van VWS gedebatteerd over de uitvoering van de

Daarbij waren het verslag van een nader schriftelijk overleg van 28 januari 2021 (EK 35.526, AC) over de uitvoering van de motie, het verslag van een tweede nader schriftelijk overleg van 19 februari 2021 (EK 35.526 / 35.722, AJ) over de uitvoering van de motie en het ontwerpbesluit houdende verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19PDF-document aan de orde.

Tijdens het debat zijn een tweetal moties ingediend. De stemmingen over de moties vinden plaats op 2 maart 2021.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, OSF en ChristenUnie stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten, SP, OSF en PvdD stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, OSF, D66 en ChristenUnie stemden tegen.

Het

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD en PVV stemden tegen.

Tijdens een korte heropening van de beraadslaging in derde termijn is de

ingediend. De motie is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP en PvdD stemden voor.

De Kamer heeft ingestemd met een verlenging van de Tijdelijke regeling digitaal quorumPDF-document met ten hoogste twee maanden tot uiterlijk 1 mei 2021. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft vandaag gemeld dat zijn Tijdelijk besluit digitaal quorumPDF-document zal worden gecontinueerd tot (uiterlijk) 1 mei 2021.

Zie het dossier:
Deel dit item: