Wetsvoorstel Herimplementatie kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel

als hamerstuk afgedaan. De PVV-fractie is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. De Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. PVV, Fractie-Nanninga en Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Nanninga, FVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en PvdD stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD en OSF stemden voor.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De Kamer heeft met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens dit debat zijn vijf moties ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en over vier moties vinden plaats op 9 maart 2021.
Deel dit item: