Dinsdag 16 maart 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 17:25 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
35570 XV, G

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stand van zaken van de armoede- en schuldenaanpak; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

Bespreking brief 12 maart 2021 afschrift TK-brief stand van zaken armoede- en schuldenaanpak

5.
35420, AI

Brief van de bewindspersonen van EZK, van Financiën en van SZW over aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket; Noodpakket banen en economie

Bespreking brief d.d. 12 maart 2021 inzake aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket

6.
20501-31, AG en AH

Brief van de minister van SZW inzake verslag videovergadering Raad WSBVC van 22 februari 2021; Brief van de minister van SZW inzake geannoteerde agenda informele raad WSBVC van 15 maart 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Bespreking

8.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen