Dinsdag 9 maart 2021, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 5 maart jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
35099 (R2114), H

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake beantwoording Kamervragen over planning memorie van antwoord Rijkswet Koninkrijksgeschillen; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Bespreking antwoordbrief d.d. 1 maart 2021 procedure memorie van antwoord voorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen

3.
34269, B

Brief van de staatssecretaris van BZK over de besluitvorming van de Rijksministerraad van 26 februari 2021 inzake de liquiditeitsbehoefte ACS en begrotingsnormen eerste kwartaal 2021; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Bespreking brief van de staatssecretaris van BZK Besluitvorming Rijksministerraad van 26 februari 2021 inzake liquiditeitsbehoefte ACS en begrotingsnormen eerste kwartaal 2021

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen