Dinsdag 23 maart 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 09:30 uur

Agenda

1.
Besloten, informeel deskundigengesprek over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en bijbehorend ontwerpbesluit (IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 19 maart jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
Opening

door waarnemend voorzitter T. Kox

3.
Inleiding door de heer W. Ankersmit (Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland)

(09.35-09.42 uur)

4.
Inleiding door de heer N. Scholten (Expertisecentrum Regelgeving Bouw)

(09.42-09.49 uur)

5.
Inleiding door de heer J. Rats (Bouwend Nederland)

(09.49-09.56 uur)

6.
Inleiding door de heer K. Klein (Vereniging Eigen Huis)

(09.56-10.03 uur)

7.
Inleiding door heer J. Meindersma (Gemeente Almere)

(10.03-10.10 uur)

8.
Eerste vraag- en antwoordronde

(10.10-10.40 uur)

9.
Tweede vraag- en antwoordronde

(10.40-11.00 uur)

10.
Sluiting