Dinsdag 23 maart 2021, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 19 maart jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
Terugblik mondeling overleg d.d. 16 maart 2021 inzake procedure Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35099 (R2114))

Nabespreking mondeling overleg en vooruitblik planning wetsbehandeling en beleidsdebat

3.
35570 IV, I

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake vervolg voedselhulpprogramma Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

Bespreking brief 12 maart 2021 inzake vervolg voedselhulpprogramma Aruba, Curaçao en Sint Maarten

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen