foto van de heer Talsma

Hendrik-Jan Talsma (1978) is sinds 6 april 2021 lid van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer.

Contact: hendrik-jan.talsma@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Rotterdam, 8 juli 1978
 • Gehuwd

 

woonplaats

 • 's-Gravenhage, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Bij de OFP kunnen (voormalig) politieambtenaren of hun familieleden een melding doen op het gebied van gezondheid, integriteit en sociale veiligheid. De OFP is ondergebracht bij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP). De OFP is onafhankelijk, onpartijdig en aan niemand ondergeschikt. De OFP heeft toegang tot alle delen van de politieorganisatie (inclusief de Politieacademie) en heeft rechtstreeks toegang tot de korpschef. Daarnaast is de OFP bevoegd om alle documenten in te zien en mag hij iedere vergadering bijwonen. De adviezen van de OFP zijn zwaarwegend, maar niet bindend. Meer informatie op www.politie.nl De OFP is geen ambtenaar van politie en ook niet in dienst van de (rijks)overheid, maar verricht zijn werkzaamheden op basis van detachering door een extern bureau. Er is dus geen hiërarchische relatie tot de korpschef of de politieleiding en evenmin tot een van de bewindslieden of departementen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Besturen van de voornoemde vereniging alsmede werkzaamheden in het kader van de Interparlementaire Unie (IPU)

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Beslissen op beroepen inzake examens. Werkzaamheden geregeld in artikel 7.60 t/m 7.63 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Auteur van delen van het handboek vuurwapens. Tevens auteur van een commentaar op de Wet wapens en munitie.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Ingezet voor project ‘Eerste hulp bij administratie’, ingezet tijdens de COVID-19 pandemie. Voorlichter humanitair oorlogsrecht.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

afgesloten

 • beschrijving: Integriteitsonderzoek decentrale overheden

  advieswerk: ja

  sector: Openbaar bestuur, decentrale overheden

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Het CvK is verantwoordelijk voor de financiële, personele, gebouwelijke en andere zakelijke kanten van de kerkelijke gemeente.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • HAVO en VWO, Johannes Fontanus College, Barneveld, vanaf 1990 tot 1997

wetenschappelijk onderwijs

 • Nederlands Recht, Universiteit Utrecht, vanaf 1997 tot 2001

andere opleidingen

 • Rechterlijk ambtenaar in opleiding (RAIO), Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR), vanaf 2002 tot 2007
 • Initiële opleiding tot officier (BBT) Koninklijke Marine, Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder, vanaf 2001 tot 2001

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 6 april 2021
 • beschrijving: Bij de OFP kunnen (voormalig) politieambtenaren of hun familieleden een melding doen op het gebied van gezondheid, integriteit en sociale veiligheid. De OFP is ondergebracht bij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP). De OFP is onafhankelijk, onpartijdig en aan niemand ondergeschikt. De OFP heeft toegang tot alle delen van de politieorganisatie (inclusief de Politieacademie) en heeft rechtstreeks toegang tot de korpschef. Daarnaast is de OFP bevoegd om alle documenten in te zien en mag hij iedere vergadering bijwonen. De adviezen van de OFP zijn zwaarwegend, maar niet bindend. Meer informatie op www.politie.nl De OFP is geen ambtenaar van politie en ook niet in dienst van de (rijks)overheid, maar verricht zijn werkzaamheden op basis van detachering door een extern bureau. Er is dus geen hiërarchische relatie tot de korpschef of de politieleiding en evenmin tot een van de bewindslieden of departementen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Integriteitsonderzoek decentrale overheden

  advieswerk: ja

  sector: Openbaar bestuur, decentrale overheden

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Opsporing en vervolging van strafbare feiten. Op non-activiteit vanwege lidmaatschap Eerste Kamer.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Afdeling Rechtstoestand, Directie Personeel, Koninklijke Marine. Tevens optredend als officier-raadsman in militaire strafzaken.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: Reserve-officier in de rang van kapitein-luitenant ter zee. Met groot verlof (niet oproepbaar in werkelijke dienst) vanwege lidmaatschap Eerste Kamer.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Partijpolitieke functies

afgesloten

 • beschrijving: Als zogenoemde buitenstage tijdens de RAIO-opleiding.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Lokale afdeling ChristenUnie

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Fractiemedewerker en vertegenwoordiger in enkele raadscommissies.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Landelijk bestuur.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Onderscheidingen

overige onderscheidingen en prijzen

 • COVID 19 Herinneringsmedaille, 21 december 2020
 • Inhuldigingsmedaille 2013, 26 juni 2014
 • Kruis voor betoonde marsvaardigheid, 2002
 • Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier, 6 december 2016

Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

1175 dagen
(6 april 2021 tot heden)