Dinsdag 23 maart 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Gesprek met de Onderwijsraad

Bespreking

3.
E200026 - Mededeling van de Europese Commissie over de LHBTIQ-strategie

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW over de Commissiemededeling inzake een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025; Commissiemededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025 (COM(2020) 698)

Bespreking

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen