Dinsdag 13 april 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 09:30 uur

Agenda

2.
Opening door de commissievoorzitter, de heer mr. B.O. (Boris) Dittrich

(9.30 - 09.35 uur)

3.
Beknopte toelichting op het evaluatierapport door mevrouw drs. R.V.M. (Renée) Jones-Bos, Voorzitter van de Evaluatiecommissie Wiv 2017

(9.35-9.45 uur)

4.
Inleiding door mevrouw mr. M. (Mariëtte) Moussault, Voorzitter Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

(9.45-9.55 uur)

5.
Inleiding door de heer dr. N.A.N.M. (Nico) van Eijk, Voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

(9.55-10.05 uur)

6.
Eerste vragenronde commissieleden, inclusief beantwoording

(10.05-10.45 uur)

7.
Korte tweede vragenronde commissieleden, inclusief beantwoording

(10.45-11.00 uur)

8.
Sluiting gesprek door commissievoorzitter, de heer mr. B.O. (Boris) Dittrich

(11.00 uur)