Plenair Dittrich bij stemming Strafbaarstelling misbruik prostitué(e)sVerslag van de vergadering van 30 maart 2021 (2020/2021 nr. 32)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.53 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dittrich (D66):

Dank u wel, voorzitter. D66 erkent sekswerk als werk. Sekswerkers moeten in alle vrijheid voor hun beroep kunnen kiezen. Het wetsvoorstel van de initiatiefnemers stelt de klant strafbaar die seks heeft met een slachtoffer van mensenhandel terwijl hij wist of het ernstige vermoeden had moeten hebben dat de seksuele dienstverlening onvrijwillig was. Het gaat daarbij om evidente gevallen van uitbuiting van de sekswerker. Op vragen van de D66-fractie heeft initiatiefnemer Segers verklaard dat de reikwijdte van het wetsvoorstel beperkt is tot die evidente uitbuitingssituaties. En Segers verklaarde dat het wetsvoorstel geen opmaat is naar het Zweedse model. Hij verklaarde verder dat hij er geen voorstander van is dat de overheid aan burgers een specifieke seksuele moraal oplegt om die met overheidsmiddelen te gaan handhaven. D66 verzet zich tegen verdere criminalisering en stigmatisering van de sector, zoals de strafbaarstelling van dienstverlening aan sekswerkers of een verdere strafbaarstelling van de klant. Maar hier, in dit wetsvoorstel, gaat het om bescherming van vrouwen, én mannen, die het slachtoffer van mensenhandel zijn geworden in uitbuitingssituaties. Daarom zal de fractie van D66 voor dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank, meneer Dittrich. Dan is het woord aan mevrouw Baay, namens de fractie van 50PLUS.