35.791

Tegengaan geweld bij verzorging en opvoeding kinderen in Caribisch NederlandDit wetsvoorstel voegt aan Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES een bepaling toe over de zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het kind. Uit onderzoek blijkt dat kindermishandeling in de huiselijke sfeer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba regelmatig voorkomt. Hiermee worden ouders verplicht in de verzorging en opvoeding van hun kinderen geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe te passen.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de Tweede Kamermotie-Van der Graaf (ChristenUnie) over wetgeving voor de aanpak van kindermishandeling (TK, 35.300 IV nr. 29). Hiermee zijn, net als in Europees Nederland, alle vormen van geweld in de opvoeding verboden. Het voorstel verbiedt onder meer lijfstraffen, waaronder de pedagogische tik, het gebruik van gewelddadige of bedreigende taal als opvoedingsmiddel, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing en seksueel misbruik.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 23 september 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 oktober 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 maart 2021

titel

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES inhoudende dat er in de verzorging en opvoeding van een kind geen plaats is voor het gebruik van geestelijk of lichamelijk geweld jegens of van enige andere vernederende behandeling van kinderen in de verzorging en opvoeding

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten