Wetsvoorstel Stoppen met alcoholslotprogramma in het bestuursrecht aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel

als hamerstuk afgedaan, SGP en PVV is daarbij aantekening verleend.

De Kamer heeft het voorstel

als hamerstuk afgedaan.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. De PvdD-fractie is daarbij aantekening verleend.

De Kamer heeft een voorstel van het Lid Van der Linden (Fractie-Nanninga) om het wetsvoorstel

controversieel te verklaren na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: SGP, FVD, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV en PvdD.

Tegen: CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie.

De Kamer heeft vandaag een beleidsdebat over Koninkrijksrelaties gevoerd met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tijdens dit beleidsdebat is de

ingediend. De stemming over de motie vindt plaats op 13 april 2021.
Deel dit item: