Prast (PvdD) en Talsma (ChristenUnie) geïnstalleerd als Eerste KamerlidHenriëtte Prast en Hendrik-Jan Talsma zijn dinsdag 6 april 2021 geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer voor respectievelijk de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie. Prast volgt Christine Teunissen op die op 31 maart 2021 is geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Talsma volgt Mirjam Bikker op die op 31 maart 2021 eveneens is toegetreden tot de Tweede Kamer.

Prast is hoogleraar persoonlijke financiële planning aan de Universiteit van Tilburg. Zij was eerder onder meer onderzoeker bij De Nederlandsche Bank, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en lid van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Van 9 juni 2015 tot 1 maart 2019 was Prast lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Zij hield voor die partij op 8 oktober 2015 haar maidenspeech tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Goedkeuring Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie de bijdragen aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds.

Hendrik-Jan Talsma is op 6 april 2021 geïnstalleerd als Eerste Kamerlid van de ChristenUnie-fractie. Hij volgt Mirjam Bikker op die op 31 maart 2021 is toegetreden tot de Tweede Kamer.

Talsma was Officier van Justitie, onder meer bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Hij is in deze functie inmiddels op non-activiteit gesteld, aangezien de functie wettelijk niet verenigbaar is met het Eerste Kamerlidmaatschap. Talsma was eerder beroepsmilitair.

Lees ook:Deel dit item: