Dinsdag 20 april 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

3.
21.501-02 EK, CQ

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda videoconferentie Raad Algemene Zaken van 20 april 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Inbreng voor schriftelijk overleg

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen