Dinsdag 11 mei 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
32043, AN

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over aanvullende vragen van de OSF-fractie over de toekomst van het pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

Bespreking verslag schriftelijk overleg vragen OSF-fractie toekomst pensioenstelsel

4.
35213, T

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Van Pareren inzake de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

Bespreking

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen