Dinsdag 20 april 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 17:20 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

5.
35517, B

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het toezichtsignaal van de Autoriteit woningcorporaties van 19 februari 2021; Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten

Bespreking brief over het toezichtsignaal van de Autoriteit woningcorporaties van 19 februari 2021

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen