Raming Eerste Kamer 2022 aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de

als hamerstuk afgedaan.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en PvdD.

Tegen: ChristenUnie.

De Kamer heeft ingestemd met een verlenging van de Tijdelijke regeling digitaal quorumPDF-document met ten hoogste twee maanden tot uiterlijk 1 juli 2021. PVV, Fractie-Otten en PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft gemeld dat zijn Tijdelijk besluit digitaal quorumPDF-document eveneens zal worden gecontinueerd tot uiterlijk 1 juli 2021.

Zie het dossier:

De Kamer heeft met de minister van Justitie en Veiligheid gedebatteerd over het wetsvoorstel

De stemmingen over het wetsvoorstel en over vijf tijdens het debat ingediende moties vinden plaats op 11 mei 2021.
Deel dit item: