Wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, Groenlinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie.

Tegen: PvdD.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Groenlinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en PvdD.

De

is aangehouden.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Nanninga, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66 en PvdD stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de ChristenUnie stemde tegen.

De Kamer heeft met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over de relatie tussen de centrale overheid en decentrale overheden.

Tijdens dit debat werden drie moties ingediend waarover op 18 mei 2021 wordt gestemd.
Deel dit item: