35.815

Zesde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake CoronamaatregelenDeze zesde incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.570 XVI) om uitvoering te geven aan het meerjarige COVID-19 onderzoek van ZonMw om kennis te ontwikkelen voor optimale inzet van vaccinatie tegen corona. Daarnaast wordt er aan het RIVM additioneel budget toegekend voor het rioolsurveillanceprogramma, toedieningsmaterialen en onderzoek.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 8 juli 2021 als hamerstuk afgedaaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 april 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten