Deskundigenbijeenkomst Parlementaire OnderzoekscommissieDinsdag 25 mei 2021 houdt de parlementaire onderzoekscommissie naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving een eerste deskundigenbijeenkomst in een reeks van vijf. Doel van de bijeenkomsten is om mogelijke onderzoeksvragen nader aan te scherpen. Deze eerste bijeenkomst gaat over de werking van het ketenmodel dat aan de basis ligt van het gehele onderzoek. Tijdens de andere vier bijeenkomsten komen de verschillende sectoren van het onderzoek aan bod: arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid en politie.

Plenaire zaal Eerste Kamer
Grotere versie foto

Ketenmodel

Het onderzoek gaat uit van een zogenaamd ketenmodel met een aantal schakels:

 • 1. 
  De Grondwet en de internationale verdragen geven de fundamentele kaders aan.
 • 2. 
  De wet in formele zin is de uitwerking van deze fundamentele kaders.
 • 3. 
  Het beleid van de overheid speelt zich af binnen de wettelijke kaders en kan daaraan worden getoetst door de rechter. Toezichthouders spelen hier ook een rol.
 • 4. 
  De effecten van beleid zijn de objectief waarneembare handelingen van overheidsdiensten en de feitelijke consequenties daarvan.
 • 5. 
  De ervaringen van burgers betreffen de subjectieve impact van deze effecten voor individuen en groepen burgers waardoor zij zich benadeeld of gekrenkt kunnen voelen.

In elk van deze ketens kunnen haperingen optreden: Grondwet en verdragen kunnen bij nadere beschouwing onvoldoende bescherming bieden, de wet en het beleid kunnen eveneens onvoldoende bescherming bieden of zelfs discriminerende elementen bevatten, objectief kan worden vastgesteld of beleid tot discriminerende effecten leidt en ten slotte kunnen mensen (subjectief) discriminatie ervaren, waardoor het vertrouwen in instituties geschaad wordt. Het is daarom van belang de gehele keten onder de loep te nemen.

Programma

De bijeenkomst vindt plaats van 15.30 tot 17.00 uur in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Na een korte inleiding van vier deskundigen reageert onderzoekscoördinator prof. dr. A.B. Terlouw op de inleiders ten behoeve van de daaropvolgende vragenronde door de commissieleden.

U kunt de bijeenkomst volgen via de livestream op de website van de Eerste Kamer.

Inleiders

 • Titia Loenen, Hoogleraar Mensenrechten en Diversiteit aan de Universiteit Leiden
 • Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman
 • Barbara Oomen, Hoogleraar Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht
 • Bert Niemeijer, Rector aan de Academie voor Wetgeving

De deskundigen hebben vooraf enkele aandachtspunten en vragen van de commissie meegekregen die samenhangen met het beschreven ketenmodel.

Over de POC

De parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving is op 23 maart 2021 door de Eerste Kamer ingesteld als bedoeld in artikel 8 van de Regeling parlementair en extern onderzoek van de Eerste Kamer. De commissie heeft als taak het door de Tijdelijke commissie voorgestelde parlementaire onderzoek naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving te verrichten.

Het onderzoek zal zich richten op de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de kloof tussen de wet op papier en de wet in praktijk als het gaat om discriminatie.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Plenaire zaal Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Plenaire zaal Eerste Kamer