12 Plus vergadert onder Nederlands voorzitterschapOp 17 en 21 mei 2021 vonden twee vergaderingen plaats onder Nederlands voorzitterschap van de 12 Plus Groep van de IPU. Beide vergaderingen waren ter voorbereiding op de 142ste zitting van de IPU Assemblee van 24-27 mei 2021. Namens de Nederlandse Groep bij de Interparlementaire Unie namen Eerste Kamerleden Joop Atsma (CDA), Paulien Geerdink (VVD) deel en vanuit de Tweede Kamer Agnes Mulder (CDA). Eerste Kamerlid Arda Gerkens (SP), president van de 12 Plus Groep zat beide vergaderingen voor. De overleggen waren georganiseerd vanuit de Tweede Kamer per videoverbinding met internationale deelnemers uit zo’n veertig landen.

Chinese sancties tegen parlementariërs

Op verzoek van de Britse delegatie werd gesproken over sancties die zijn opgelegd door China aan parlementsleden uit meerdere landen van de 12 Plus groep. Dit gebeurde in het voorjaar nadat zij zich hadden geuit over het Oeigoerse volk in Xinjiang. Besloten is dat Gerkens namens de groep tijdens de IPU zitting een statement aflegt en de kwestie eveneens voorlegt aan het IPU-bestuur. “Gerkens: “Parlementariërs wereldwijd moeten zich zonder vrees kunnen uitspreken, in onze eigen parlementen, maar ook binnen de IPU.”

Conferentie over mensenrechten

De Portugese delegatie stelde voor om een conferentie te wijden aan het bevorderen van de mensenrechten wereldwijd. Afgesproken is dat zodra fysiek overleg weer mogelijk is, Portugal een dergelijke conferentie gaat organiseren. Ook sprak de delegatie haar zorgen uit over de huidige situatie in Myanmar na de coup in februari jongstleden. Namens de groep zal Gerkens een statement afleggen in het IPU-overleg. “We roepen op tot onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen en het beëindigen van alle onderdrukkende maatregelen tegen de bevolking van Myanmar. Democratische instellingen en eerbiediging van mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat moeten worden gehandhaafd”, aldus Gerkens.

12 Plus werkgroepen

Voorzitter Gerkens stelde voor om werkgroepen in het leven te roepen op bepaalde onderwerpen. Gerkens: “Nu online vergaderen zo gewoon is geworden, kunnen we elkaar vaker en sneller treffen om kennis uit te wisselen of om samen op te trekken, bijvoorbeeld op gebied van klimaat.” Inmiddels is een werkgroep gestart om initiatieven af te stemmen om de Verenigde Staten weer lid te krijgen van de IPU. Ook kwam een eerder aangenomen amendement op het reglement van de 12 Plus aan de orde. Dit amendement voorziet er in dat het lidmaatschap van leden ook kan worden opgeschort indien democratische principes worden geschonden. Turkije had vragen gesteld bij de procedure rondom de behandeling hiervan. De groep oordeelde dat de procedure destijds correct was verlopen. Tot slot werden de ontwikkelingen op gebied van mensenrechten en democratie in onder meer Oekraïne, Griekenland en Turkije besproken.

12 Plus en IPU

De 12 Plus Groep is een geopolitieke groep van 47 Westerse landen van onder meer Canada, Europese landen, Turkije, Israël, Nieuw-Zeeland en Australië. Binnen deze groep worden de posities in de IPU-organen verdeeld en worden IPU-aangelegenheden besproken. De Interparlementaire Unie (IPU) is een wereldwijde organisatie waarvan momenteel 179 parlement lid zijn. Jaarlijks organiseert de IPU twee conferenties waarbij parlementsleden elkaar treffen om te spreken over vrede, democratie, mensenrechten van parlementariërs en duurzame ontwikkeling.

Meer informatie

Lees hier meer over de 12 Plus en de IPU.


Deel dit item: