35.623, C

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum voor de inwoners van Weesp inzake het voortbestaan van een zelfstandige gemeente WeespIn deze motie wordt de regering opgeroepen het wetsvoorstel voor de herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp niet inwerking te laten treden zolang de inwoners van Weesp zich niet een referendum hebben kunnen uitspreken over het voortbestaan van een zelfstandige gemeente Weesp.Kerngegevens

nummer 35.623, C
ingediend 1 juni 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 8 juni 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, FVD en PVV stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (35.623)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)