35.623

Herindeling van de gemeenten Amsterdam en WeespDit wetsvoorstel heeft betrekking op de herindeling van de gemeenten Weesp en Amsterdam op basis van de herindelingsvariant lichte samenvoeging. Dit betekent dat de gemeentegrens van Amsterdam zodanig gewijzigd wordt dat het grondgebied van Weesp aan dat van Amsterdam wordt toegevoegd. Deze herindeling is op initiatief van de betrokken gemeenten zelf tot stand gekomen en leidt ertoe dat de gemeente Amsterdam in nieuwe samenstelling circa 890.000 inwoners telt, 5 kernen heeft en een oppervlakte van 243,65 km² beslaat. De beoogde datum van herindeling is, anders dan gebruikelijk, 24 maart 2022.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten (respectievelijk vastgesteld op 19 mei 2020 en 27 mei 2020 door de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp) en de positieve zienswijze daarop van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland van 30 juni 2020.

Met het herindelingsadvies hebben beide gemeenten verzocht om, in afwijking van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) de ingangsdatum van de herindeling zodanig te bepalen dat de herindelingsverkiezingen gelijktijdig plaatsvinden met de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in andere gemeenten (16 maart 2022). De gemeenten zijn van mening dat herindelingsverkiezingen in november voor veel Amsterdammers verwarrend zouden zijn, met een lagere opkomst tot gevolg.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 11 februari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP en ChristenUnie.

Tegen: Krol, PVV, PvdD, Van Kooten-Arissen, CDA en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 juni 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Nanninga, FVD, 50PLUS en PVV.

De tijdens de plenaire behandeling van het voorstel op 1 juni 2021 ingediende motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum voor de inwoners van Weesp inzake het voortbestaan van een zelfstandige gemeente Weesp (EK, C) is op 8 juni 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, FVD en PVV stemden voor.

De motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum voor de inwoners van Amsterdam over de herindeling van Amsterdam en Weesp (EK, D) is op 8 juni 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD en PVV stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

3 november 2020

titel

Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstipatst


Documenten