Plenair Keunen bij stemming moties Wetsvoorstellen Tijdelijke wet maatregelen covid-19, Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen en Quarantaineplicht voor inreizigersVerslag van de vergadering van 1 juni 2021 (2020/2021 nr. 39)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.39 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Keunen (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Ook de VVD-fractie vindt het van belang dat er een goed plan komt voor de inhaalzorg, zeker ook met de mogelijkheid om de zorgverleners zelf te laten herstellen. Wij vinden dat een sympathiek idee. De minister heeft in het debat aangekondigd hier aandacht voor te hebben en met een plan te komen. De dag na het debat heeft minister Van Ark hierover een plan bekendgemaakt aan de Tweede Kamer. Dat maakt de motie in feite overbodig. Onze fractie vraagt zich af of moties als deze, die de regering oproepen tot een visie of een toekomstplan, wel tot de taak van de Eerste Kamer behoren. Daarom zullen wij tegen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Keunen. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.