35.853

Tijdelijke regels voor inzet coronatoegangsbewijzenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet publieke gezondheid waardoor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het kader van de bestrijding van COVID-19 vaccinatiegegevens kan verstrekken. Voor zowel de Nederlandse als de Europese vaccinatiebewijzen is het noodzakelijk om vaccinatiegegevens te verwerken.

Door het aannemen van het amendement leden Paternotte en Kuiken (TK, 52) in de Tweede Kamer kan een toegangsbewijs voor bijvoorbeeld horeca- of cultuurvoorzieningen naast een testresultaat nu ook zijn gebaseerd op vaccinatie tegen of herstel van een infectie van COVID-19. De wijzigingen hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens, in dit geval vaccinatiegegevens, in het kader van de coronatoegangsbewijzen.

Deze verordening (2021/0068(COD)) maakt het invoeren van een Europees digitale coronacertificaat (DCC) ten behoeve van het vrij verkeer mogelijk. Dit DCC lijkt heel erg op de in de Tijdelijke wet Coronatoegangsbewijzen geregelde coronatoegangsbewijzen. De verordening treedt op 1 juli 2021 in werking.

Deze beide ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de technische vormgeving van CoronaCheck, de applicatie waarmee zowel het coronatoegangsbewijs als het DCC gegenereerd zal worden, is aangepast waarbij er ook gegevensverwerking door het RIVM en door de minister van VWS zal plaatsvinden. Daarnaast worden enkele preciseringen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en enkele redactionele correcties aangebracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, E) is op 15 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: VVD, D66 PVV, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, JA21, SGP, Fractie Den Haan en BBB.

Tegen: SP, PvdD, FVD, DENK, BIJ1 en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.

Fractie-Otten, SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.

50PLUS was niet aanwezig bij de stemmingen.


Kerngegevens

ingediend

3 juni 2021

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten