15 juni: Deskundigenbijeenkomst antidiscriminatiewetgeving in het onderwijsDinsdag 15 juni 2021 houdt de parlementaire onderzoekscommissie naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving een derde deskundigenbijeenkomst. Het thema van deze bijeenkomst is de werking van het ketenmodel (van Grondwet en verdragen tot aan de ervaringen van burgers) op het gebied van het onderwijs.

Grotere versie foto

Het onderwijs is een sector die onderzocht wordt, omdat dit de grote motor van gelijke kansen zou moeten zijn, maar dit in de praktijk niet altijd is. Het onderzoek richt zich enerzijds op bewuste en onbewuste discriminatie in de praktijk, waardoor bijvoorbeeld leerlingen met een migratieachtergrond lastiger een stageplek vinden. Anderzijds leeft de vraag of wetgeving en beleid verhinderen dat het onderwijs daadwerkelijk gelijke kansen verschaft, met name aan leerlingen met een sociaaleconomisch zwakkere uitgangspositie en/of lichamelijke of mentale beperking. Volgens sommigen draagt het onderwijsstelsel door haar structuren en selectiemechanismen juist bij aan segregatie tussen kinderen met kansrijke en kansarme achtergronden. Een bijzonder aandachtspunt is of het onderwijs een effectieve bijdrage levert aan de bestrijding van antisemitisme, een vorm van discriminatie die gelet op haar historische wortels bij uitstek veroordeling verdient. Het onderzoek richt zich niet op de discussie over de relatie tussen onderwijsvrijheid en discriminatie. Ook is er vanuit de commissie belangstelling voor de toepassing van antidiscriminatiewetgeving bij het cultuurbeleid (filmsector, media etc.).

Tijdens de laatste twee bijeenkomsten komen nog twee sectoren van het onderzoek aan bod: sociale zekerheid en politie.

Programma

U kunt de bijeenkomst volgen via de livestream op de website van de Eerste Kamer.

De bijeenkomst vindt plaats van 9.30 tot 11.00 uur in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Na een korte inleiding van een aantal deskundigen reageren onderzoekscoördinator prof. dr. A.B. Terlouw en de commissieleden op de inleiders tijdens een vragenronde.

Inleiders

  • Maurice Crul, hoogleraar Diversiteit en Onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Edith Hooge, hoogleraar Onderwijsbestuur aan de Universiteit Tilburg en Voorzitter van de Onderwijsraad
  • Kutlay Yağmur, hoogleraar Taal, Identiteit en Onderwijs aan de Universiteit Tilburg

Over de POC

De parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving is op 23 maart 2021 door de Eerste Kamer ingesteld als bedoeld in artikel 8 van de Regeling parlementair en extern onderzoek van de Eerste Kamer. De commissie heeft als taak het door de Tijdelijke commissie voorgestelde parlementaire onderzoek naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving te verrichten.

Het onderzoek zal zich richten op de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de kloof tussen de wet op papier en de wet in praktijk als het gaat om discriminatie.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.