Wetsvoorstel over het binnenbrengen van cultuurgoederen aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

als hamerstukken afgedaan.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: FVD en PVV.

De Kamer heeft met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens het debat werden twee moties ingediend:

De motie-Pijlman c.s. werd tijdens het debat ingetrokken.

De stemmingen over het wetsvoorstel en over de motie-Van Kesteren c.s. vinden plaats op 22 juni 2021.

De Kamer heeft met de minister voor Rechtsbescherming gedebatteerd over het wetsvoorstel

De stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 22 juni 2021.
Deel dit item: