Wetsvoorstel Tijdelijke regels voor inzet coronatoegangsbewijzen aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

als hamerstuk afgedaan. Fractie-Otten, SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan. PvdD is daarbij aantekening verleend.

De voorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie.

Tegen: FVD, PVV en PvdD.

De 50PLUS-fractie was niet aanwezig bij de stemming.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De 50PLUS-fractie was niet aanwezig bij de stemming.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, Fractie-Nanninga, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: SGP, FVD en PVV.

De 50PLUS-fractie was niet aanwezig bij de stemming.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: Fractie-Nanninga, Fractie-Otten en PVV.

De 50PLUS-fractie was niet aanwezig bij de stemming.

De Kamer heeft met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens het debat werden twee moties ingediend:

De stemmingen over het wetsvoorstel en de moties vinden plaats op 29 juni 2021.

De Kamer heeft het wetsvoorstel

in een eerste termijn van de kant van de Kamer behandeld. De voortzetting van de plenaire behandeling (antwoord van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën en de tweede termijnen) vindt plaats op een nader te bepalen datum.
Deel dit item: