Deskundigenbijeenkomst antidiscriminatiewetgeving bij de politieDinsdag 29 juni 2021 houdt de parlementaire onderzoekscommissie naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving een vijfde deskundigenbijeenkomst. Het thema van deze bijeenkomst is de werking van het ketenmodel (van Grondwet en verdragen tot aan de ervaringen van burgers) op het gebied van de politie.

Grotere versie foto

De politie maakt onderdeel uit van het onderzoek, omdat de politie iedereen in Nederland gelijkwaardig dient te behandelen. Juist bij de uitoefening van staatsmacht zoals door politieambtenaren mogen allen die zich in Nederland bevinden, verwachten dat er niet wordt gediscrimineerd op basis van welke grond dan ook. Toch wordt de Nederlandse politie regelmatig met het onderwerp discriminatie in verband gebracht. Hierbij gaat het doorgaans om de positie van mensen met een migratieachtergrond. Ook leeft de vraag of de bescherming van seksuele en genderminderheden adequaat is geborgd. Het gaat bij het onderzoek niet louter om het gedrag van de individuele politieambtenaar - ook bij de politie kunnen de discriminerende effecten onbedoeld voortvloeien uit wet- en regelgeving of beleid. Bijvoorbeeld bij het werken op basis van risicoprofielen die neutraal lijken, maar het in de praktijk niet zijn. Ook het terrein van de politie leent zich goed voor onderzoek naar de rol van algoritmes in relatie tot discriminatie.

Programma

U kunt de bijeenkomst volgen via de livestream op de website van de Eerste Kamer.

De bijeenkomst vindt plaats van 15.30 tot 17.00 uur in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Na een korte inleiding van een aantal deskundigen reageren onderzoekscoördinator prof. dr. A.B. Terlouw en de commissieleden op de inleiders tijdens een vragenronde.

Inleiders

  • Jaap Timmer, universitair hoofddocent Politie- en Veiligheidsstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Maartje van der Woude, hoogleraar Rechtssociologie aan de Universiteit Leiden
  • Dagmar Oudshoorn, directeur Amnesty International Nederland

Over de POC

De parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving is op 23 maart 2021 door de Eerste Kamer ingesteld als bedoeld in artikel 8 van de Regeling parlementair en extern onderzoek van de Eerste Kamer. De commissie heeft als taak het door de Tijdelijke commissie voorgestelde parlementaire onderzoek naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving te verrichten.

Het onderzoek zal zich richten op de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de kloof tussen de wet op papier en de wet in praktijk als het gaat om discriminatie.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.