35.872

Afschaffen collectiviteitskorting zorgverzekeringenDe samenvatting van dit wetsvoorstel is in bewerking.

internetconsultatie wetsvoorstel


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

24 juni 2021

titel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten