Dinsdag 14 september 2021, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 15:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

6.
T02677

Toezegging Genoemde aspecten meenemen in monitor proportionaliteit (34.763); Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

Bespreking aangeboden onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet in het kader van de monitoring van het gebruik van de bestuurlijke sluitingsbevoegdheid drugspanden

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen