Voorlichting Raad van State gevraagd over gegevensverwerkingDe Eerste Kamer vraagt de Raad van State voorlichting over een aantal aspecten van een wetsvoorstel over gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Het voorstel daartoe van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid in het kader van de schriftelijke behandeling van het Wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden werd dinsdag als hamerstuk afgedaan.

Grotere versie foto

De Eerste Kamer wil in het bijzonder een oordeel van de Raad van State in relatie tot een te ruime reikwijdte van het wetsvoorstel, een gebrek aan specificatie (rechtsonzekerheid) en discriminatierisico’s.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft bij brieven van 19 april 2021 bij het College voor de Rechten van de Mens en de Autoriteit Persoonsgegevens advies aangevraagd over dit wetsvoorstel. De commissie heeft op 24 juni 2021 de reactie van het College voor de Rechten van de Mens ontvangen.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.