35.447

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbandenDit wetsvoorstel wil een juridische basis bieden voor de verwerking van persoonsgegevens door samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden zijn verbanden van bestuursorganen en private partijen die gezamenlijk gegevens verwerken voor zwaarwegende algemene belangen, zoals de bestrijding van fraude en de georganiseerde criminaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan het Financieel Expertise-centrum (FEC), de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s). Het voorstel is een kaderwet met een aantal algemene regels over de taak van het samenwerkingsverband, de inrichting en het functioneren daarvan.

Met dit voorstel wordt voorzien in een juridische grondslag om persoonsgegevens systematisch te delen en te verwerken, waaronder door profilering. Bij algemene maatregel van bestuur (amvb) wordt bepaald welke samenwerkingsverbanden onder deze kaderwet zullen vallen. Dan vindt ook de aanwijzing van de deelnemende partijen plaats, de concretisering van het zwaarwegende algemene belang waarvoor persoonsgegevens mogen worden verwerkt en de werkwijze van het samenwerkingsverband.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen.

De plenaire behandeling vond plaats op een 11 juni 2024. De stemmingen over het wetsvoorstel en de ingediende motie-Perrin-Gopie c.s. over samenwerkingsverbanden actief wijzen op effectieve anti-discriminatie maatregelen en -trainingen (EK, P) vinden plaats op 18 juni 2024.

De commissie J&V is op 12 september 2023 op werkbezoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geweest ter kennismaking en ter bespreking van de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens met advies over het gewijzigde wetsvoorstel (EK, G).

De Kamer heeft op 6 juli 2021 ingestemd met het conceptvoorlichtingsverzoek (EK, E) aan de Afdeling advisering van de Raad van State. De Eerste Kamer heeft bij brief van 12 juli 2021 verzocht om voorlichting bij de Raad van State over dit voorstel (EK, F herdruk). De Eerste Kamer heeft bij brief van 23 november 2021 de voorlichting van de Raad van State over dit wetsvoorstel (EK, H) ontvangen. Zie voor een samenvatting van de voorlichting op de website van de Raad van State.


Kerngegevens

ingediend

24 april 2020

titel

Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

75
Bladeren:
[1-50] [51-75] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-75] documenten