Dinsdag 14 september 2021, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 14:20 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS - vergadering aansluitend aan de vergadering van de commissies BDO+I&A/JBZ

Deelname aan digitale (commissie)vergaderingen is uitsluitend toegestaan via een @eerstekamer.nl-account en niet via een extern zakelijk of privé-account.

2.
Vaststellen agenda

3.
E210006

Commissiemededeling: Evaluatie van het handelsbeleid

Bespreking verslag schriftelijk overleg en beantwoording van de Europese Commissie


6.
27.925, AG

Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en voor BHenO inzake voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak; Bestrijding internationaal terrorisme

Bespreking

8.
Terugkoppeling Interparlementaire video-conferentie GBVB/GVDB 9 september 2021

9.
Terugkoppeling OVSE PA "Parliamentarians’ Contribution to Women, Peace and Security across the OSCE Region”

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen