Dinsdag 14 september 2021, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 16:35 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
34309 en 35501

Novelle maatregelen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen; Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg over het gebrek aan voortgang van de behandeling van de wetsvoorstellen 34309 en 35501

10.
Rondvraag


Korte aantekeningen